Home_Bulgarian


 

flag_portugal
flag_france
flag_russia
flag_bulgaria
flag_spain
flag_egypt
flag_israel
flag_usa
flag_germany flag_turkey flag_hungary flag_korea flag_china flag_italy flag_poland
flag_czech_republic

 

An  Advanced Academic Reader представлява поредица от 2 учебника, c коятоучащият се може да усъвършенства с лекота разбиране на академични текстове използвайки предлаганите в учебника стратегии и умения.

Първият учебник от поредицата,  Book 1, запознава учащия се със статегии и умения за добро разбиране на прочетеното.  Дава се обяснение на конкретната стратегия, илюстрирано с примери, последвано от текст за упражняването и.

Вторият учебник от поредицата,  Book 2, е написан с цел да даде възможност за допълнително упражняване чрез два вида текст:  първо, кратък откъс с въпроси фокусирани върху  една конкретна стратегия, и второ, автентична академична статия за прилагане на всички изучавани умения.

И в двете книги непознатите думи са представени по достъпен начин. В полето на всеки текст има кратък речник, предлагащ синоними за новите  академични думи. Тези думи се повтарят  многократно в различните текстове и това спомага за  тяхното затвърждаване. Преговорните упражнения в  края  на учебника също  допринасят за усвояването на новите думи.

Този учебник  е ключът към вашия успех ! Той ще ви научи как да четете като професионалист.

 

Purchase on Amazon
 

 

Comments are closed.